Introductie

Uw stapel formulieren wordt steeds groter?
Nu is er hulp van Formulierenman.
Formulierenman is ruim 17 jaar actief – volgens heel veel klanten goed bezig – en richt zich in eerste instantie op inwoners/particulieren met een laag inkomen, woonachtig in gemeente Hellendoorn en Twenterand, moeite hebben financieel rond te komen en/of moeite hebben met bijvoorbeeld het invullen van (belasting) formulieren en het aanvragen/wijzigen van toeslagen. Formulierenman vult de (belasting)formulieren in voor bijvoorbeeld ouderen en uitkeringsgerechtigden of voor mensen die hier niet aan toe (willen) komen. Eventuele vragen van de Belastingdienst over een door Formulierenman ingevuld belastingformulier worden niet aan de klant, maar rechtstreeks aan Formulierenman gesteld!

Huurtoeslag

Zo kunt u via Huurtoeslag een maandelijkse bijdrage in uw hoge huur krijgen.

Kinderopvangtoeslag

Zo kunt u via Kinderopvangtoeslag een bijdrage in de kosten van kinderopvang krijgen.

Kind gebonden budget

Zo kunt u – naast de Kinderbijslag – via Kind Gebonden Budget een maandelijkse bijdrage in de kosten van uw kind(eren) krijgen.

Zorgtoeslag

Zo kunt u via Zorgtoeslag een maandelijkse bijdrage voor uw ziektekostenverzekering krijgen.

Jaarlijkse korting

Zo kunt u als alleenstaande een jaarlijkse korting op uw waterschapslasten krijgen.

Belasting teruggave

Zo hebben ouderen vaak recht op belasting teruggave.

Huurtoeslag

Zo kunt u via Huurtoeslag een maandelijkse bijdrage in uw hoge huur krijgen.

Kinderopvangtoeslag

Zo kunt u via Kinderopvangtoeslag een bijdrage in de kosten van kinderopvang krijgen.

Kind gebonden budget

Zo kunt u – naast de Kinderbijslag – via Kind Gebonden Budget een maandelijkse bijdrage in de kosten van uw kind(eren) krijgen.

Zorgtoeslag

Zo kunt u via Zorgtoeslag een maandelijkse bijdrage in uw hoge ziektekostenverzekering krijgen.

Jaarlijkse korting

Zo kunt u als alleenstaande een jaarlijkse korting op uw waterschapslasten krijgen.

Belasting teruggave

Zo hebben ouderen vaak recht op belasting teruggave.

Welke situaties zijn het bekijken waard?

Formulierenman kan voor eigenwoningbezitters in gemeente Hellendoorn en Twenterand die van mening zijn dat de WOZ-waarde van betreffende woning door de gemeente te hoog is vastgesteld een bezwaar- en beroepsprocedure starten. Formulierenman kan voor uitkeringsgerechtigden die van mening zijn dat de hoogte van de door het UWV verstrekte uitkering te laag is vastgesteld een bezwaar- en beroepsprocedure starten. Formulierenman kan bij letselschade ten gevolge van nalatigheid van de overheid een letselschadeprocedure starten.

Formulierenman kan u helpen op onder andere het gebied van:

Toeslagen Kinderen

KinderOpvangToeslag en KindGebonden Budget.

HuurToeslag

Teruggave van te weinig ontvangen Huur Toeslag vanaf 1 januari 2019.

ZorgToeslag

Teruggave van te weinig ontvangen Zorg Toeslag vanaf 1 januari 2019.

Inkomstenbelasting

Teruggave gedeelte van de afgedragen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van de jaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.

  Formulierenman op locatie

  Alle formulieren zijn al ingewikkeld genoeg! Daarom komt Formulierenman graag bij u thuis zodat u geen formulieren hoeft mee te nemen. Formulierenman neemt uitgebreid de tijd om de vragen omtrent uw formulieren helder te krijgen zodat u weer verder kunt.

  Rijke ervaring met Formeel Recht

  – Juridisch geschoold inzake Formeel Recht;
  – Ruim 17 jaar praktijkervaring resulterend in het door het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen aan de door Formulierenman ingestelde bestuursrechtelijke procedures.

  WAT KLANTEN ZEGGEN