Nederland is een Formulierenland

Kwijtscheldingen, subsidies, toeslagen, uitkeringen, bijzondere regelingen, enzovoort, overal is een formulier voor. Elk jaar groeit de berg en eenvoudiger worden de formulieren ook al niet, het wordt juist steeds ingewikkelder, ondervinden veel mensen. Steeds meer mensen begrijpen de formulieren niet en zijn bang ze verkeerd in te vullen. Hierdoor lopen ze voorzieningen mis, of moeten geld betalen dat ze ook in hun zak hadden kunnen houden.

Inwoners gemeente Hellendoorn en Twenterand

Veel inwoners/particulieren van gemeente Hellendoorn en Twenterand  met een laag inkomen laten geld liggen. U ook? Dat zou jammer zijn! Want we hebben het niet over een paar tientjes, maar over een paar honderd euro per jaar. En dat geld is uw geld. Laat het daarom niet liggen. U hebt er recht op!

Laat in 2022 niet liggen waar u recht op hebt!

Inwoners met een laag inkomen woonachtig in gemeente Hellendoorn of Twenterand

Veel inwoners met een laag inkomen of uitkeringsgerechtigden die wonen in gemeente Hellendoorn of Twenterand laten geld liggen. Geld dat u terug kunt krijgen via belastingaangifte, budgetten zoals kindgebonden budget en/of toeslagen zoals huur-, kinderopvang- of zorgtoeslag. Formulierenman zoekt gratis voor u uit of u recht hebt op belastingteruggave, budgetten of toeslagen.

Mogelijke vermindering of kwijtschelding

Gemeentes bieden inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om vermindering of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te krijgen. Naast deze mogelijkheid bieden gemeentes ook nog andere voorzieningen. Formulierenman kan u informeren of u recht hebt op betreffende gemeentelijke voorzieningen.

Instellen van bestuurs-rechtelijke procedures

Hebt u twijfels over bijvoorbeeld de hoogte van de door het UWV vastgestelde en verstrekte uitkering? U wordt door UWV uitgenodigd om naar een afspraak te komen en krijgt de gevraagde reiskostenvergoeding niet uitgekeerd? Hebt u twijfels over de hoogte van de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde van uw woning? Hebt u twijfels over bijvoorbeeld de hoogte van de door Belastingdienst/Toeslagen vastgestelde toeslag(en)? Ga in 2022 goed van start, voor adviezen en het instellen van bestuursrechtelijke procedures neemt u contact op.
Rechtsbijstand bestuursrechtelijke procedures

Voorbeeld cases van de afgelopen jaren

Onderstaand een praktijkvoorbeeld uit 2015 van een krasse alleenstaande bejaarde man

Deze man huurt in 2010 een bejaardenwoning met een kale huur van € 353,30 per maand. Maandelijks ontvangt hij een AOW uitkering en een klein pensioen. Zijn verzamelinkomen in 2010 bedraagt € 15.700. Hij heeft in 2010 recht op € 1.749 Huurtoeslag. De man heeft niet zo veel op met de Belastingdienst, hij herinnert zich zijn onplezierige ervaring van vroeger met de Belastingdienst. Hij wil geen blauwe enveloppen meer in zijn brievenbus en vindt het allemaal wel goed.

De bejaarde man komt in contact met Formulierenman. Vervolgens biedt Formulierenman aan om zijn financiële situatie te bekijken, om er achter te komen of hij geld terug kan krijgen. Ze spreken af: No cure no pay, met andere woorden als uit het onderzoek van Formulierenman blijkt dat verlaging van zijn verzamelinkomen niet leidt tot teruggave dan hoeft Formulierenman niet betaald te worden. Formulierenman komt na onderzoek tot de conclusie dat zijn verzamelinkomen in 2014 verlaagd kan worden, hij vervolgens recht heeft op gedeeltelijke belastingteruggave en op een hoger bedrag aan Huurtoeslag.
Formulierenman adviseert de bejaarde man aangifte inkomstenbelasting 2014 te doen. De man vraagt Formulierenman dit voor hem te doen. Formulierenman vult voor € 49,50 “Aangifte Inkomstenbelasting 2014” voor hem in.

De bejaarde man krijgt bericht van de Belastingdienst. Zijn verzamelinkomen in 2014 valt € 1.633 lager uit en krijgt € 301 van de Belastingdienst op zijn bankrekening gestort. Omdat zijn verzamelinkomen in 2014 lager uitvalt heeft hij, over de huurperiode 1-7-2014 tot 1-1-2015, ook nog recht op meer Huurtoeslag. De bejaarde man is super tevreden, hij heeft voor € 49,50 een bedrag van totaal
€ 536,00 teruggekregen.

Formulierenman kan nog meer financieel voordeel voor deze man binnenhalen.
Het is in Nederland mogelijk om tot 5 jaar terug aangifte inkomstenbelasting te doen. Formulierenman vult voor de bejaarde man in 2015  vervolgens “Aangifte Inkomstenbelasting” van de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 in en stuurt ze vervolgens naar de Belastingdienst.

Allemaal leuk en aardig, maar waar vind ik de tarieven?

Formulierenman heeft voor zijn dienstverlening een tarievenlijst opgesteld. Mocht u naar aanleiding van deze tarievenlijst nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen. Klik op de onderstaande button om de actuele tarievenlijst te downloaden in PDF formaat.